Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
35526, O

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van ministeriƫle regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies stellen de geagendeerde conceptbrief vast en besluiten deze aldus te verzenden met een reactietermijn op 4 december 2020 gesteld, opdat het agendapunt opnieuw geagendeerd kan worden op 8 december 2020, om tevens de behandeling van de brief van de minister van VWS van 19 november 2020 in de Tweede Kamer te bezien.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren