Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 november 2020
1.
Gecombineerde commisievergadering met Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties

De leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer en Tweede Kamer bespreken de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van het informele digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van januari 2021 dat door Aruba zal worden georganiseerd. De leden geven de voorzitters van de beide vaste Kamercommissies ten behoeve van het komende Presidiumoverleg enkele suggesties mee voor mogelijke gespreksonderwerpen tijdens het IPKO.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman