Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Mogelijke verdringingseffecten (34.073) (T02148)

- 34073, E

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet Werken na de AOW en over het ontwerpbesluit waarmee het overgangsrecht in die wet wordt beëindigd; Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De commissie neemt de brief van 13 november 2020 (34073, E) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02148 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren