Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 november 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Wijziging Reglement van Orde van de Eerste Kamer in verband met de toevoeging van een hoofdstuk Integriteit (CXIII)

- Rondvraag

De commissie besluit op een later moment met elkaar van gedachten te wisselen over het omgaan met belangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer