Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het voorgehangen ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2020 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, Q) wordt aangehouden tot 12 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman