Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35.242)

-
35242

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem) en Nicolaï (PvdD).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman