Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

-
Klimaatnota

Brief van de minister van EZK van 30 oktober 2020 (32813, R)

De commissie besluit het debat in de Tweede Kamer inzake de Klimaat- en Energieverkenning 2020 af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer