Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 (35.573)

- 35573

Overige fiscale maatregelen 2021

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 17 november 2020 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 7/8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren