Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezegging T02877 - Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiƫle aspecten

Brief van de staatssecretaris van I&W van 23 november 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (Verslag schriftelijk overleg (35054 / 34864, L))

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 8 december 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer