Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348)

- 35348

Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op de eerste vergadering na het kerstreces, 12 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren