Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (35.454)

- 35317

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 8 december 2020 opnieuw te agenderen.

- 35454

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en op 8 december 2020 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren