Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (34.269)

- 34269, A

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De commissie neemt kennis van de brief (34269, A) en wenst deze te betrekken bij het beleidsdebat Koninkrijksrelaties, dat is voorzien voor 2 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman