Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid (35.282)

-
35282

Wet taal en toegankelijkheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 januari 2021 te houden, samen met wetsvoorstel 35582.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman