Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 1 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- Rondvraag

Het mondeling overleg over de motie-Kox c.s. (35570, G) vindt plaats op 8 december 2020, van 17.00 tot 18.00 uur.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer