Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35570 XIX)

Brieven 25 november 2020 (35570 XIII/35570 XIX, A) en 1 december 2020 (35570 XIX/35570, C)

De commissies besluiten, indien de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt, op donderdag 10 december 2020 een e-mailvergadering te beleggen, waarbij de leden tot uiterlijk 12:00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. De minister van EZK zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 14 december 2020, 10:00 uur aan de Kamer te doen toekomen. Voorts besluiten de commissies de nota naar aanleiding van verslag in de ochtend van dinsdag 15 december 2020 in een gecombineerde commissievergadering te agenderen. In die vergadering zal de verdere behandeling worden besproken.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer