Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Toezegging T02877 - Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiƫle aspecten

Brief van de staatssecretaris van I&W van 23 november 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (Verslag schriftelijk overleg (35054 / 34864, L)) en brief van de staatssecretaris van I&W van 3 december 2020 (35054 / 34864, M)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en SP (Janssen). De fractie van GroenLinks (Kluit) en een aantal andere fracties leveren een gezamenlijke inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer