Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Mobiliteitsfonds (35.426)

-
35426

Wet Mobiliteitsfonds

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer