Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 13 november 2020 (33118, BK)

De commissies besluiten twee brieven te sturen aan de minister van BZK: een brief met inhoudelijke vragen en een brief met procedurele vragen. De conceptbrieven worden ter bespreking geagendeerd op 15 december 2020.

-
Terugblik technische briefing Digitaal Stelsel Omgevingswet

De commissies bespreken de technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer