Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34.605)

-
34605

Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 26 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren