Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
34997, S en 29911 / 34997, A

Brief van de minister van J&V over uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van CDA (Rombouts). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren