Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
35526, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Janssen over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies besluiten een commissiebrede brief te sturen naar aanleiding van de brief van de minister van VWS, d.d. 1 december 2020. Verzocht zal worden de brief uiterlijk 8 januari 2021 te beantwoorden, opdat de beantwoording besproken kan worden op 12 januari 2021. De commissies overwegen in overleg te treden met de Tweede Kamercommissies na beantwoording door de minister van VWS.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren