Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
35526

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 15 december 2020, in afwachting van de beantwoording van vragen over de ministeriƫle regelingen ter bestrijding van covid-19, die bij brief van 24 november 2020 zijn gesteld. De griffie wordt verzocht het ministerie van VWS te rappelleren inzake deze beantwoording.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren