Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- 35570, Z

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de premiestelling bij het ABP en de gevolgen voor de dekkingsgraad en eventuele kortingen; Miljoenennota 2021

De commissie neemt de brief van 2 december 2020 (35570, Z) voor kennisgeving aan. De concepttoezegging zal per e-mail worden voorgelegd aan het lid Van Rooijen (50PLUS).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren