Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35.570 K)

-
Overige begrotingswetsvoorstellen op het terrein van de commissie BDO

Begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021; Begrotingsstaten Defensie 2021; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Ten aanzien van de begrotingsstaten Defensie 2021 (35570 X) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (35570 XVII) brengt de commissie afzonderlijk eindverslag uit, onder voorbehoud van een plenaire behandeling op 15 december 2020.

Ten aanzien van de begrotingsstaten Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (35570, K) brengt de commissie blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk