Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2021 (35.570 A)

-
35.570 V

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2021

De commissies brengen ten aanzien van het wetsvoorstel begrotingsstaat Buitenlandse Zaken (35 570 V) blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk