Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiƫn van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)

-
35570 XIX

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021

De commissies hebben kennisgenomen van de heden ontvangen nota naar aanleiding van het verslag (35570 XIX, F) en stellen voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op dinsdag 15 december 2020.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer