Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (35.555)

-
35555, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de spoedeisendheid van het voorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen; Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

De commissie bevestigt inbreng voor verslag te leveren op dinsdag 15 december 2020. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, stelt de commissie bij meerderheid (bestaande uit de fracties van VVD, CDA, PvdA, PVV en 50PLUS) voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 12 januari 2021 (desgewenst inclusief stemming). Een minderheid (GroenLinks, D66, SP en Fractie-Otten) gaf aan voorkeur te hebben voor plenaire behandeling op 22 december 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman