Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)

-
Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (commissie VWS)

Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer