Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (commissies BiZa en IWO)

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

De commissies brengen blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer