Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Deltafonds 2021 (35.570 J)

-
Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat (commissie IWO)

Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2021; Begrotingsstaat Deltafonds 2021; Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2021

De commissie brengt ten aanzien van de Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2021 (35570 XII), de Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2021 (35570 A) en de Begrotingsstaat Deltafonds 2021 (35570 J) blanco eindverslag uit. De wetsvoorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer