Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2021 (35.570 XIV)

-
Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (commissie EZK/LNV)

Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2021; Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021

De commissie brengt ten aanzien van de Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2021 (35570 XIII) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2021 (35570 XIV) blanco eindverslag uit. De wetsvoorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer