Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)

-
35518

Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden.

-
35516

Tijdelijke huurkorting

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 januari 2021 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman