Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen (35.544)

-
35544

Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman