Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Voorstel van het lid Ganzevoort (GroenLinks) c.s. voor een themadebat

De commissie kan instemmen met het doorgeleiden van dit voorstel naar het College van Senioren. Zij streeft naar een debat in de loop van februari of begin maart 2021


De griffier van de commissie,
Fred Bergman