Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)

-
35570 XIX

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021

In vervolg op de gecombineerde commissievergadering van maandag 14 december 2020 spreken de commissies nogmaals over de plenaire behandeling van deze begrotingsstaat. Zij bevestigen hun eerdere voorstel inzake plenaire behandeling op dinsdag 15 december 2020, maar besluiten zich te beperken tot een debat in één termijn.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer