Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

-
35468, G

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van 4 december 2020 (EK 35 468, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02935 als 'deels voldaan' te handhaven.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk