Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200021 - Voorstel voor een verordening tot invoering van een screening van onderdanen van derde landen aan de buitengrenzen

-
Europees Migratie- en asielpact

De voorgelegde conceptbrief over het verzoek inzake informatie-afspraken met betrekking tot het Europees Migratie- en Asielpact zal tot woensdag 16 december 2020, 12:00 uur ter vaststelling circuleren in de commissie. Daarna zal de vastgestelde brief worden verzonden naar de staatssecretaris van J&V.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman