Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor leefomgeving en infrastructuur (33.411)

-
Werkprogramma 2021-2022 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Brief van de minister van I&W van 4 december 2020 (33411, F)

De commissie besluit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op een nog nader te bepalen datum uit te nodigen voor een gesprek over zijn werkprogramma 2021-2022. De griffie wordt gevraagd bij de Rli na te vragen wanneer de onderzoeksresultaten van de voorgestelde vijf thema's verwacht kunnen worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer