Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (35.555)

-
35555

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten; mede namens de fracties van GroenLinks, PvdA en 50PLUS) en 50PLUS (Van Rooijen). Bij tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag, woensdag 6 januari 2021, 16.00 uur, acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op dinsdag 12 januari 2021 (desgewenst inclusief stemmingen).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman