Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 december 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen (35.556)

-
35556

Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman