Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen {{afkoaan("coronavirus disease", "EN")}}Covid{{afkouit}}-19 (35.526)

-
35695

Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer

De commissies brengen mondeling eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling hedenmiddag. Het streven is het plenaire debat inclusief eventuele stemming heden af te ronden.
De commissies besluiten het debat te voeren met alleen de minister van Justitie en Veiligheid. Het lid Otten (fractie-Otten) tekent daarbij aan de aanwezigheid van de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wenselijk te vinden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer