Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)

-
35529

Machtigingswet oprichting Invest International

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 februari 2021.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk