Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2021 (35.570)

- Motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk