Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

-
Themadebat decentralisaties (voorstel-Ganzevoort)

De commissie besluit, na enige discussie over de betrokkenheid van de commissies VWS en SZW, het reeds goedgekeurde voorstel ongewijzigd door te geleiden naar het College van Senioren. De commissie herbevestigt dat het themadebat wordt getrokken door haar, maar dat het aan de fracties is om woordvoerders af te vaardigen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman