Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578)

-
35578, H

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over vervolg versnelling aanpak woningtekort; Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 december 2020 inzake vervolg versnelling aanpak woningtekort (35578, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De nog te registreren toezegging over toezending van het onderzoek “Ruimte zat in de stad” van KAW wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman