Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)

-
35654

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), fractie-Van Pareren (Van der Linden), PvdA (Koole), PVV (Van Hattem), SP (Kox) en PvdD (Nicolaï). De commissie streeft naar plenaire behandeling, inclusief stemming, op 26 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman