Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)

-
35462

Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 januari 2021.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer