Korte aantekeningen vergadering Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986)

-
Voorhang koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 17 december 2020 (33118, BN)

De commissies stellen voor op 13 januari 2021 plenair te beraadslagen op de voet van artikel 73 van het Reglement van Orde over het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet, voorgehangen d.d. 17 december 2020.

-
Maandrapportage november 2020 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 16 december 2020 (33118 / 34986, BM)

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van BZK van 16 december 2020. Zij verzoeken ambtelijk het verzoek aan het ministerie over te brengen in de volgende rapportages tevens informatie te verstrekken over de vulling van het systeem. Voorts wordt de staf gevraagd navraag te doen bij het ministerie van BZK wanneer de volgende voortgangsbrief Omgevingswet verwacht kan worden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer