Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet straffen en beschermen (35.122)

-
35122, G

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de tweede voortgangsbrief visie "Recht doen, kansen bieden"; Wet straffen en beschermen

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en de minister voor Rechtsbescherming te verzoeken om de Gateway review inzake de Wet straffen en beschermen die op 10 december 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden, ook aan de Eerste Kamer aan te bieden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk