Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 januari 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35.447)

-
35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De commissie is voornemens voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State en advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen wegens amendering van het wetsvoorstel, en besluit de procedure van het wetsvoorstel aan te houden.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk